Tłumaczył Andrzej Machalski

Złącza narożne ram

Nakładka (zakładka)
Jest to najprostsza forma łączenia naroży ram. Elementy ramy wycina się symetrycznie i skleja (rys. 1). Nakładkę stosuje się tylko do podrzędnych konstrukcji (np. ramy obrazów, ramy siatek przeciwko owadom).Zwidłowanie
Jest to najczęstsza forma łączenia naroży ram (rys. 2), w której czop wchodzi w wyciętą szczelinę. Przy większych grubościach drewna (od 15 mm grubości czopu) stosuje się podwójne czopy, które zapewniają jeszcze większą wytrzymałość. Połączenia na zwidłowanie są stosowane przeważnie do stabilnego zespalania elementów okien, drzwi i mebli.Połączenie na kołki
Jest to połączenie elementów ram kołkami okrągłymi, często z użyciem półzwidłowania (rys. 3) dla polepszenia stabilności. Połączenia na kołki są stosowane przede wszystkim przy wyrobie drzwi i mebli.Miniwczepy
Przy tym łączeniu naroży, elementy ramy przycina się na końcach ukośnie, następnie maszynowo zaopatruje w klinowe wczepy o jednakowym podziale i profilu (rys. 4). Miniwczepy dają bardzo stabilne połączenie, które jest stosowane przede wszystkim w meblarstwie (np. szkielety krzeseł), po części też przy wyrobie okien.Złącza narożne ścianek

Połączenie na kołki
Tutaj na styk dosunięte do siebie płaszczyzny skleja się za pomocą wpuszczonych kołków okrągłych (rys. 5). Połączenie na kołki nadaje się nie tylko do płyt drewnopochodnych, ale i do drewna litego.Złącze na wrąb (na wręgę)
Płytę podlegającą łączeniu wkłada się we wręgę, potem mocuje na wkręty lub gwoździe (rys. 6). Od wewnątrz nie widać wtedy słojów ciętych czołowo. Ten sposób służy do łączenia tylnych ścianek mebli z płyt litych lub drewnopochodnych.Złącze na obce pióro
Tutaj połączenie wykonuje się za pomocą wpuszczonego i przyklejonego obcego pióra poprzecznego (rys. 7). Połączenie to nadaje się do półek i tylnych ścianek mebli z drewna litego. W przypadku płyt drewnopochodnych jest ono stosowane tylko do mało obciążonych półek i den.Wczepy palczaste
Przy łączeniu tego rodzaju symetryczne wczepy jak palce wchodzą między siebie (rys. 8). Wczepy palczaste wycina się maszynowo i stosuje do skrzyń, szuflad i mebli z drewna litego.Połączenie w jaskółczy ogon (otwarte)
Jest to stare rzemieślnicze połączenie drewna, z wczepami o kształcie jaskółczego ogona, dające bardzo trwałe zespolenie naroży z drewna litego (rys. 9). Nadaje się ono doskonale do szuflad, naroży korpusu mebla, ościeżnic drzwiowych i podwójnych okien skrzynkowych.Połączenie w jaskółczy ogon (półkryte)
W zasadzie wygląda jak złącze otwarte, jednak tutaj powierzchnie czołowe "jaskółek" pozostają niewidoczne (rys. 10). Zastosowanie do korpusów mebli z widocznymi bokami oraz do frontowych części szuflad.Złącze na styk ukośny z nacięciem
W przypadku płyt wiórowych laminowanych wyfrezowuje się nacięcie 90! , przy czym materiał laminujący pozostaje od strony zewnętrznej. Następnie nakłada się klej i ściska obie części (rys. 11). Połączenie narożne z nacięciem uzyskuje bardzo dobrą wytrzymałość. Stosuje się je do korpusów z płyt wiórowych laminowanych i szuflad.Złącze na styk ukośny z kołkiem okrągłym lub piórem
Krawędzie narożne przycina się na ukos, nawierca w nich otwory i wpuszcza w nie kołki okrągłe, albo też wyfrezowuje otwory i umieszcza tam pióra obce (kształtowe, poprzeczne lub podłużne) – rysunek 12. Często używane połączenie w meblach z płyt drewnopochodnych, wykonywanych przemysłowo lub przez rzemieślników.Połączenia szkieletów

Złącze słupkowe wycinane dłutem
Jest to rzemieślnicza konstrukcja zapewniająca stabilne, trójosiowe połączenia według zasady zwidłowania (rys. 13). W wykonaniu jest ona bardzo pracochłonna. Połączenie to nadaje się do silnie obciążonych stołów i krzeseł z litego drewna.Złącze słupkowe na kołki
Tutaj słupek ze ściankami łączy się za pomocą kołków okrągłych (rys. 14). Połączenie to odpowiada pod względem wytrzymałości połączeniu wycinanemu dlutem, jednak jest racjonalniejsze w wykonaniu. Do mniej obciążonych ścianek można też stosować płyty drewnopochodne.Literatura
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nosność złączy klejonych.
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania.
DIN 68140 Keilzinkenverbindungen von Holz (Połączenia drewna na wczepy klinowe).