Znakowanie energetyczne unijną etykietą jest
dotychczas stosowane przede wszystkich na sprzęcie RTV i AGD, czyli na
materiałach i produktach, które mają bezpośredni wpływ na zużycie
energii. Obecnie obowiązuje siedem klas oznaczeń produktów, od klasy A najbardziej energetycznie wydajnej, zielonej, do klasy G najbardziej pochłaniającej energię, czerwonej.

klasyfikacja-materialow-budowlanych

Przyjęta rezolucja oznacza rozszerzenie dyrektywy o produkty
związane z energią, w tym materiały budowlane, które dotychczas nie
były etykietowane. Teraz gama oznaczonych produktów będzie poszerzona o
te, które nie zużywają energii, lecz przyczyniają się do znacznych
oszczędności w jej zużyciu, np. okna, ramy, drzwi. Pełną listę
materiałów i produktów budowlanych powinniśmy poznać w sześć miesięcy
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Nowelizacja prawa w zakresie klasyfikacji energetycznej jest
sprzężona z pozostałymi środkami ustawodawczymi, które istnieją już od
1992 r. Jest to m.in. dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących
efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych
paliwami ciekłymi lub gazowymi; dyrektywa w sprawie wymagań
efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i
zamrażarek typu domowego; dyrektywa sprawności energetycznej
stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego; dyrektywa eko-projektu dla
produktów wykorzystujących energię; oraz dyrektywy dotyczącej
charakterystyki energetycznej budynków. Ta ostatnia również jest
nowelizowana, celem nowelizacji jest obniżenie do 2020 r. zużycia
energii przez UE o 20%.

- Kluczową sprawą jest zmiana obowiązującego prawa wraz z postępem technologicznym i innowacyjnym produktów. – mówi Robert Pierzchała Dyrektor Marketingu ARCHETON Sp. z o.o. – Unowocześnione
przepisy nie tylko pozwolą klientowi zaoszczędzić, ale przede wszystkim
zdrowiej żyć w otaczającym nas środowisku. W UE 40% całkowitej energii
zużywane jest w budynkach, stąd tak ważna jest synergia działań.

Przewidywane są również ulgi podatkowe dla osób
stosujących produkty o wysokiej efektywności energetycznej, oraz dla
producentów, wytwarzających i promujących tego typu produkty. Świadectwo klasyfikacji energetycznej
będzie ważne 3-5 lat, co pozwoli na przegląd etykiet pod względem tempa
wprowadzanych innowacji i postępu technologicznego. Ponadto instytucje
publiczne przy organizowanych przetargach mają stosować kryterium
klasyfikacji energetycznej zamawianych produktów.