W ciągu ostatnich lat obserwujemy postęp technologii wykonywania budynków mieszkalnych. Technologia tradycyjna murowana – choć nadal ma wielu zwolenników – okazuje się być jedną z kilku możliwości, które dają nam nowe materiały ścienne.

Na rynku pojawiły się bloczki komórkowe, prefabrykowane domy gotowe, a technologia drewniana znacznie poszła do przodu. Również tradycyjna cegła ewaluowała, by sprostać konkurencji.

Nowoczesne materiały ścienne muszą być tanie i spełniać coraz wyższe wymagania techniczne. Dodatkową zaletą jest łatwość budowy, estetyka wykońzcenia oraz aspekty związane z ochroną środowiska. Inwestorzy są coraz lepiej wyedukowani i zwracają uwagę na energooszczędny charakter ich domów.

materialy scienne

Najważniejsze cechy ścian zewnętrznych

  • Izolacyjność cieplna

Izolacyjność cieplną charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U. Dzięki niemu możemy określić straty cieplne dla danej przegrody. Współczynnik U wyraża się w W/(mkw.K). Dla budownictwa jednorodzinnego wartość współczynnika U wynosi 0,3 W/(mkw.K). Biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące zmian sytuacji w bliskiej przyszłości pożądana jest już jednak obecnie konstrukcja ścian o współczynniku U na poziomie niższym niż 0,30, a więc 0,25-0,20 W/(mkw.K) lub nawet poniżej tej wartości.

  • Izolacyjność akustyczna

Parametr opisujący izolacyjność akustyczną materiałów ściennych to ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściej: Rw.

Najostrzejsze wymagania dotyczą ścian międzymieszkaniowych oraz oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym. Dopuszczalną wartością wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej jest 50 dB.

  • Akumulacyjność cieplna

Im większa akumulacyjność tym dłużej dom się nagrzewa, ale również wolniej traci ciepło po wyłączeniu ogrzewania, a latem zapewnia miłe uczucie chłodu.

  • Paroprzepuszczalność

Paroprzepuszczalność to wyrażona w gramach ilość pary wodnej, którą materiał przepuszcza na powierzchnię 1 mkw. w czasie 24 godzin w określonych warunkach. Parametrem opisującym to zjawisko jest współczynnik oporu dyfuzyjnego SD [m]. Oznacza on grubość równoważną dyfuzyjnie grubości warstwy powietrza.