W Polsce niewiele firm stawia domy gotowe, choć nietrudno zauważyć, że rynek stale się powiększa. Producenci i ściśle współpracujące z nimi ekipy montażowe prześcigają się w atrakcyjnych ofertach dla klientów. Od solidności firmy i jej doświadczenia zależy właściwe wzniesienie domu i późniejsze użytkowanie, a także oszczędności, jakie wiążą się z budową domu gotowego.

Dom z keramzytu

Keramzyt jest lekkim kruszywem budowlanym, wypalanym z gliny ilastej w piecach obrotowych w temperaturze ok. 1200 stopni C. Powstałe w ten sposób kuleczki gliny, pokryte twardą osłoną ceramiczną, mają doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

Z keramzytu można budować zarówno ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ściany konstrukcyjne i działowe, a także nadproża i stropy. Typowa ściana domu gotowego składa się w ok. 75% z keramzytu, w 15% z piasku i w 10% z cementu, służącego głównie jako spoiwo. Ściany mają grubość 150, 175, dzięki czemu uzyskuje się kilka procent dodatkowej powierzchni przy takim samym obrysie domu. Wysokość uzależniona jest od indywidualnego projektu.

(Przekrój typowego domu z keramzytu, fot. Praefa)

(Przekrój typowego domu z keramzytu, fot. Praefa)

Ściany mają gotowe otwory okienne i drzwiowe o dowolnym kształcie. Nadproża wykonane są jako zespolone z elementem ściennym. Umożliwia to wykonanie nadproża z betonu konstrukcyjnego przy jednoczesnym zastosowaniu keramzytobetonu w pozostałej części.

Szkielet stalowy

Podstawę technologii lekkich konstrukcji szkieletowych stanowią przęsła cienkościenne skonstruowane z kształtowników. Kształtowniki są elementem konstrukcyjnym o dużej długości, stałym niewielkim przekroju poprzecznym i stosunkowo małym ciężarze. Mimo to są wystarczająco sztywne i wytrzymałe. Wykonane są najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno bądź są tłoczone w procesie ekstruzji z tworzywa sztucznego np. PVC.

(fot. AmTech)

(fot. AmTech)

Ze względu na parametry konstrukcyjne stali, kształtowniki doskonale zastępują stosowane dotąd w lekkich konstrukcjach szkieletowych drewno, a odporność na korozję wpływa na konkurencyjność wobec powszechnego budowania metodą tradycyjną, tj. murowaną.

Szkielet drewniany

Wyróżniamy trzy sposoby budowy domów szkieletowych: budowanie na placu budowy z tzw. “patyków”, budowanie z prefabrykantów przygotowywanych w fabryce lub budowanie z wielkowymiarowych modułów.

dom drewniany

Ściany zewnętrzne budynku mogą być wznoszone w konstrukcji platformowej lub balonowej. Konstrukcja platformowa polega na tym, że poszczególne elementy wznosi się w kolejności zakończenia poszczególnych etapów, czyli najpierw strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany kolejnej kondygnacji itp. Natomiast w konstrukcji balonowej najpierw wznosi się ściany zewnętrzne parteru i kolejnej kondygnacji, a potem montuje się strop nad parterem.

Ściany zewnętrzne składają się z poziomek podwaliny, pionowych słupków, przenoszących obciążenia ze stropów i dachu na fundamenty, oraz z podwójnego oczepu górnego. W konstrukcji ściany zewnętrznej znajdują się otwory drzwi zewnętrznych i otwory okienne, nad którymi należy zamontować nadproża złożone z dwóch pionowych elementów.

Więcej o technologii domów gotowych