Horst Wild – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz
Zależnie od kształtu rzutu poziomego i wielkości klatki schodowej lub pomieszczenia przeznaczonego dla schodów, można rozważać różne sposoby ukształtowania schodów. Poza tymi ograniczeniami budowlanymi, przy wyborze kształtu schodów może odgrywać również istotną rolę punkt widzenia estetyki.

Określenie poszczególnych kształtów schodów odbywa się na podstawie ich rozmieszczenia w planie, liczby biegów oraz podestów. Ponadto należy rozróżniać schody lewe i prawe. Jeśli przy wchodzeniu poręcz schodów ujmuje się prawą ręką, schody określa się jako prawe, jeśli jest przeciwnie – schody nazywa się lewymi.

Zasadniczo zależnie od kształtu na planie schodów rozróżnia się:

 • schody z biegami prostymi,
 • schody zabiegowe,
 • schody kręte.

  Typowe kształty schodów przedstawiają zamieszczone niżej szkice. Wynika z nich, że w praktyce może wystąpić jeszcze wiele innych rozwiązań usytuowania podestów i biegów schodów.
  Schody z biegami prostymi


  Schody z biegami prostymi lub zabiegami


  Schody kręte

  Literatura
  MANNES H, WILLIBALD D.: "Technik des Treppenbaus" (Technika budowy schodów), Deutsche Verlaganstalt, Stuttgart, 1979.
  DIN 18 064 11/79. Schody; Podstawowe pojęcia i określenia.