Wraz z rozpoczęciem sezonu
grzewczego powraca temat ocieplenia budynków. Zwłaszcza, że w Funduszu
Termomodernizacji i Remontów – na wykorzystanie czeka kilka milionów
złotych specjalnych premii.

Miliony na docieplenia

Celem Funduszu jest pomoc finansowa inwestorom, realizującym
przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remonty budynków mieszkalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od marca 2009 roku, po
zakończeniu modernizacji inwestor może otrzymać z budżetu państwa
dofinansowanie stanowiące 20 proc. kwoty zaciągniętego kredytu. Wartość premii nie
może być jednak wyższa niż 16 proc. kosztów inwestycji oraz przekraczać
dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności na energię. Przykładowo
jeśli koszt inwestycji stanowi 50 tys. zł i kredyt ma pokryć 100 proc.
tego wydatku, premia wyniesie 8 tys. pod warunkiem, że koszt ogrzewania
zmaleje co najmniej o 4 tys. zł.

Nowa ustawa nie określa wymogów dotyczących okresu kredytowania i
wysokości minimalnego wkładu własnego. Wcześniej trzeba było samemu
sfinansować 20 proc. kosztów inwestycji i spłacić kredyt maksymalnie
przez 10 lat. Do tego nowa premia modernizacyjna jest zwolniona z
podatku dochodowego.

Jak dostać premię?

O pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów mogą starać się
osoby, które na planowane prace zaciągnęły kredyt bankowy. Wsparcie
musi być przeznaczone na modernizację domu, która zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię w tym m.in. na ocieplanie budynku.

Odpowiednio przeprowadzona termomodernizacja poprawia komfort cieplny wewnątrz budynku oraz zmniejsza koszty ogrzewania – zapewnia Tomasz Zembrowski z firmy Baumit.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli dokumentu, który informuje nas o tym, co należy zrobić aby podnieść standard cieplny budynku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy inwestorzy
bez względu na status prawny w tym: spółdzielnie mieszkaniowe i spółki
prawa handlowego, gminy  oraz osoby fizyczne, w tym właściciele domów
jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.

Lista banków, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną:

- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie tel. (022) 860 42 50
- Bank Handlowy w Warszawie S.A. tel. (022) 830 02 02
- Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (0 22) 850-87-35
- Bank Pocztowy S.A.z siedziba w Bydgoszczy tel. (052) 349 91 00
- Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzib± w Krakowie tel. (012) 618 61 85
- Bank Rozwoju Eksportu S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (0 22) 637-21-67 (68)
- ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach tel. (032) 255 11 28
- Millennium Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku tel. (0 58) 30-79-558
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu tel. (061) 85 62 400, (0 71) 372-33-23
- Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. z siedzibą w Krakowie tel. (0 12) 428-62-31
- Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (022) 634 54 51
- LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi tel. (0 42) 681-90-60
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (022) 663 40 25
- Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Bydgoszczy tel. (052) 323 52 00
- Bank Polskiej Spółdzielczosci S.A. w Warszawie, brak infolinii
- Bank Zachodni WBK S.A. w Poznaniu tel. (0-61) 856 41 20

(źródło SSO)