Każdy kto planuje budowę czy remont domu staje przed koniecznością dokonywania wyborów: jakie materiały, technologie, wykonawcy. Czego inwestor może oczekiwać od producenta i handlowców?

  • Dobry produkt – Ocena jakości pokrycia dachowego to w pierwszym rzędzie porównianie cech i właściwości z wymaganiami Polskich Norm – w PN B 12070 dla dachówek cementowych podane są sposoby i wymagania dla nasiąkliwości, siły łamiącej oraz powierzchni zewnętrznej i barwy. Udokumentowaniem spełnienia tych wymagań może być Deklaracja Zgodności wydawana przez producenta na jego odpowiedzialność lub też Certyfikat zgodności z PN, wydawany przez akredytowane laboratoria badawcze po wykonaniu serii badań. Dbałość o trwałość – jakość produktów wyraża się także w stosowanej technologii produkcji, przygotowaniu surowców i kontroli procesu wytwarzania.
  • Gwarancja – Efektem  tych działań jest pisemna 30-letnia gwarancja (np. dachówki BRAAS), obejmująca również mrozoodporność. Istotą tego dokumentu jest zapewnienie zgodności cech produktów z wymaganiami polskich norm oraz stawiającymi wyższe wymagania norm europejskich. Warunki gwarancji nie stawiają żadnych ograniczeń związanych ze sposobem obróbki, składowania materiałów, czy stosowanych urządzeń wpływających na trwałość dachówek. Interes klienta jest w tym przypadku chroniony dużo lepiej, gdyż w sytuacji złej jakości materiału producent zobowiązuje sie do bezpłatnej wymiany pokrycia łącznie z kosztami położenia dachu. W innych przypadkach, kiedy klient zawierzył jakości, np. blach dachówkopodobnych, musi w takiej sytuacji ponieść koszt demontażu starego, uszkodzonego pokrycia, dopłacić różnicę ceny, aby zakupić nowe materiały oraz ponieść koszty ponownego ułożenia dachu. W efekcie inwestor musi ponieść ok 70% kosztów wymiany pokrycia dachu. Dlatego tak istotne jest zapewnienie o bezpłatnej wymianie dachówek nie spełniających wymagań, zapisane w dokumencie gwarancyjnym.
  • Precyzyjna oferta cenowa – Ze względu na złożoność form i kształtów dachów nie można określić jednoznacznych cen metra kwadratowego dachu. Można natomiast porównać cenę konkretnego dachu wyliczoną na podstawie projektu. Rzetelnie wykonane zestawienie wszystkich elementów potrzebnych na dany dach, daje nam konkretną kwotę kosztów materiałów. Dlatego odpowiedni producenci, tak jak BAAS Polska, prowadzą sprzedaż poprzez sieć specjalistycznych firm handlowych, które bezpłatnie wykonują zestawienia elementów wg projektu oraz oferty cenowe na materiały. Dodatkowo ze względu na możliwość zastosowania kilku różnych rozwiązań czy też wersji wykonania dachu konsultują z inwestorem jego potrzeby i oczekiwania jeżeli dane zawarte w projekcie nie są wystarczające.
  • Doradztwo techniczne – Aby można było oczekiwać od handlowców, architektów i projektantów fachowości w stosowaniu materiałów dekarskich, trzeba stworzyć możliwości przekazania im  rzetelnej wiedzy o swoich produktach i zasadach ich stosowania.  Wiodący producenci organizują więc szkolenia i seminaria dla architektów i projektantów, dekarzy, służb nadzoru budowlanego oraz handlowego. Szkolenia takie organizowane w całej Polsce są bezpłatne dla uczestników, którzy mają okazję poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej dachu. Istotne znaczenie ma tutaj współpraca z wyższymi uczelniami technicznymi, gdzie wiedzę zdobywają studenci oraz uzupełniają pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz szkołami średnimi o profilu budowlanym. Współpracę taką nawiązała m.in. firma BRAAS. Jest to istotna informacja dla inwestora, gdyż od poziomu fachowej wiedzy tych grup zawodowych zależy właściwe opracowanie projektu oraz kompetentny nadzór nad wykonaniem prac dekarskich.
  • Kompletowanie dostawy – Aby cały gotowy dach mógł cieszyć oko inwestora wszystkie elementy muszą trafić w odpowiedniej ilości i czasie na budowę. Wielu inwestorów nie może poświęcić dużo czasu na kompletowanie i zwożenie potrzebnych elementów. W tej sytuacji wspomagają ich odpowiednio przygotowane firmy handlowe wraz z producentem, zapewniając dostawę wszystkich materiałów. Np. firma BRAAS oferuje specjalistyczny transport samowyładowczy przywożący komplet materiałów zgodnie z zestawieniem sporządzonym na podstawie projektu. Wtedy możemy mieć pewność, że towar nie ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu przez nieobeznanego ze specyfiką wyrobów przewoźnika oraz że wszystkie zamówione elementy znajdą się w tym samym czasie na budowie, co wpłynie na terminowość wykonania prac dekarskich.

Podsumowując tę drogę przez etapy od wyboru pokrycia do jego dostarczenia na budowę, można stwierdzić, że ważne są wszystkie wyżej wymienione elementy.

Nie tylko sam produkt, ale pomoc ze strony wszystkich współpracujących stron zapewnia zadowolenie z właściwego wyboru.

Na podst. materiałów BRAAS Polska.